Home Ahdas olkapää

Ahdas olkapää

Niska- ja hartiaseudun kivut KIVUNHOITOKORTTI

Ahdas olkapää

Oireet

- Käsi selvästi liikerajoitteinen
- Kipu olkapäässä kättä nostettaessa yli vaakatason
- Olkapää yleensä eteenpäin kiertynyt

- Käden kurottaminen ongelmallista

- Roikkuminen mahdotonta

- Häiritsee yöunia, vaatii erityisiä nukkuma-asentoja

Syy, syyn poistaminen, hoitokuvaus
Kättä ylös nostettaessa, olkapäätä olkanivelmaljaan päin vetävä ja kättä ylösnostava supraspinatus-lihas, lihaksen jänne sekä limapussi eivät jäljempänä kerrottavien syiden vuoksi mahdu liukumaan urassaan vaan ahtautuvat/puristuvat yläpuolella olevia rakenteita vasten.

Lihaksella ja jänteellä on normaalisti tilaa kulkea rakenteen sisällä, jos ryhti on normaali ja jänteessä ei ole kalkkia eikä lihas ole ns. lyhentyneessä tilassa liiallisen harjoittelun, väärien työasentojen ja lihashuollon heikkouden vuoksi.

Syitä ahtaan olkapään syntymiselle.

Aluksi on mainittava jo edesmenneen mm. muusikkojen ongelmiin perehtyneen ja manuaalisia hoitoja tehneen lääkäri Antti Loikkasen enemmän kuin paljon kertova huomio ihmiskehosta ja sen virheasennoista. Lihakset määräävät luiden asennot!

Luut ovat toisissaan kiinni sidekudosrakenteella ja ympäröivillä lihaksilla. Sidekudokset eivät liikuta luita mihinkään suuntaan vaan lihakset tuovat liikkeet ja asennot. Toki sidekudokset toimivat kumimaisesti liikkeen palautuksessa. Jos esim. olkanivelen asentoon ja liikkeeseen osallistuvat lihakset ovat epätasapainossa, niin nivelen asento ja liike ei ole oikea.

Tyypillisessä tapauksessa ahtautuneessa olkapäässä on olkapää kiertynyt eteenpäin kireiden: rintalihaksien, olkalihaksen etuosan, subscapularis, coracobrachialis ja biceps -lihaksien vuoksi. Selänpuolella lapoja lähentävät lihakset, olkavarren ulkokiertäjät ovat yleensä heikot ja venyneessä tilassa. Olkapäiden eteenpäin kiertymisen seurauksena rintaranka pyöristyy ja liikkuvuus heikkenee sekä niskan notko lisääntyy.

Tässä tapauksessa, jos ajatellaan käden sivukautta ylös nostoa, niin se pitäisi tapahtua siten, että käsi on lähes 45 astetta etuviistoon, koska olkapää on kiertynyt eteenpäin jo valmiiksi. Jos eteen kiertyneessä olkapäässä käden nosto tapahtuu, kuten silloin kun ryhti on normaali, suoraan sivulle, niin subraspinatuksen jänne ja rakenteet ahtautuvat takakapseliin ja kipeyttävät jänteen varmuudella kun toistoja tehdään tarpeeksi.

Ahtaan olkapään ongelmaa hoidamme siten, että eteenpäin kiertymää aiheuttavia lihaksia hierotaan ja venytetään manuaalisesti hoitajan avustuksella. Omatoimiset venytykset eivät auta, koska olkapää pitää hoitajan avustuksella stabiloida paikalleen, jotta venytys kohdistuu oikeaan paikkaan ja lihakseen. Varsinkin jos hoidettavalla on yliliikkuva sidekudoksisto, kuten naisilla useimmiten on. Silloin omatoiminen venyttely ei kohdistu sinne minne pitää.  Lisäksi vahvistetaan vastakkaisia lihaksia lihaskuntoharjoitteilla. Kun kireät lihakset saadaan normaalimittaan, selänpuoleiset lihakset ja olkavarren ulkokiertoa tekevät lihakset vahvistettua, sekä rintarangan liikkuvuus palautettua, niin olkapään virheasento poistuu edellyttäen, että hoidettava opettelee oikean ryhdin uudestaan. Vaatii siis potilaan omatoimista harjoittelua!

Joissakin tapauksissa iäkkäämmillä hoidettavilla lihakset ja sidekudokset ovat niin sidekudoksistuneet ja jäykät että olkapäätä/rintarankaa ei saada palautettua tarpeeksi liikkuvaksi. Silloin leikkaus on monasti ainoa vaihtoehto.
Jos supraspinatus lihas on lyhentyneessä tilassa liiallisen harjoittelun, väärien työasentojen ja lihashuollon puutteesta, niin sitä voidaan hoitaa manuaalisesti sekä venyttää hoitajan avustuksella. Tämä hoito auttaa useassa tapauksessa.

Kalkkikertymiä jänteessä voidaan hoitaa manuaalisesti vaihtelevin tuloksin. Useasti ne vaativat kirurgista hoitoa, mutta on useita tapauksia että kalkki on hävinnyt manuaalisella käsin tehdyillä hoidoilla ja sitä kannattaa kokeilla ennen leikkaushoitoa.

Hoidon laajuus
30-45 min hoito 1-2 viikon välein, 3-8 hoitokertaa, harvoin enemmän. Hoidon vaikutus näkyy jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen.


Hoidon tulos
Hoito-ohjelma poistaa oireyhtymän "ahdas olkapää" suurimmassa osassa tapauksista. Lihaskudos palaa entiselleen ja liikelaajuus normalisoituu. Ohjelma ehkäisee myös yläruumiin lihastukkoisuudesta aiheutuvien muiden oireiden esiintymistä tai puhkeamista, kuten käsien puutumista, käsiin kohdistuvaa säteilykipua ja hartiakipua.

Kipu- ja keskushermostolääkitys:
Perustuu keskushermoston osittaiseen lamauttamiseen (terävin kipu ei tunnu), ei poista oireiden syytä. Soveltuu tilapäiseen lyhyeen käyttöön ja mahdollisen tulehduksen hoitamiseen, kun samanaikaisesti käynnistetään kivun lähteen poistava syvälihaskäsittely. Keskushermostolääkkeiden pitkäaikainen käyttö aiheuttaa riippuvuutta.

Sähköhoito:
Lisää hetkellisesti verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, mutta ei poista oireiden syytä, ts. ei palauta pinnallisia ja syviälihaksia normaaliin tilaan. Jollakin potilailla myönteistä vaikutusta kivunviestintään.

Kylmähoito:
Poistaa hetkellisesti kivuntunteen ja helpottaa tulehdusta, mutta ei poista oireiden syytä, ts. ei palauta pinnallisia ja syviä lihaksia normaaliin tilaan.

Leikkaus:
Olkaniveltä kuppiin vetävälle supraspinatus-lihakselle ja sen jänteelle luodaan lisätilaa poistamalla luuta jänteen yläpuolelta. Operaatiolla pyritään poistamaan oireen seuraus, ei sen syytä. Hoitamaton lihaskudos aiheuttaa käsiin ja hartioihin särkyä ja puutumista. Lisäksi leikkauksessa on aina komplikaatioriski ja leikkausta seuraa pitkäaikainen sairasloma ja kuntoutus.

Muiden niska- ja hartiaseudun kipujen hoitokortit
Niskakipu. Tos-oireyhtymä. Jännistyniska. Hartiakipu, Olkapäänkipu. Ahdas olkapää. Jäätynyt olkapää.